Utsira Offshore Wind

Vindmøller_flytende4-crop

KONSORTIUMET

Med sin samlede ekspertise og erfaring er de tre partnerne godt rustet for å utvikle et suksessfullt, kostnadseffektivt og bærekraftig energisystem basert på flytende havvindkraft på Utsira Nord. Dette kan åpne den norske forsyningskjeden for globale muligheter.

VELPRØVD FLYTENDE VINDTEKNOLOGI

Ocean Winds har utviklet og installert, og drifter nå Europas første flytende havvindpark, prosjektet WindFloat Atlantic. 60 prosent av verdens halvt nedsenkbare flyterigger har blitt designet av ingeniører fra Aker. Ocean Winds and Aker Offshore Wind er majoritetseiere i Principle Power, den velprøvde flyteteknologien.

MARKEDSLEDERE INNEN ENERGI

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi, og en ledende ekspert innen markedsløsninger og på energimarkedet. Sammen har vi kompetansen og viljen til å utforske og utvikle ulike markedsmuligheter, inkludert hydrogen.

INDUSTRIUTVIKLING OG TRANSFORMASJON

Med vår lokale og internasjonale tilstedeværelse har vi erfaring med å introdusere den norske leverandørindustrien til det internasjonale havvindmarkedet.

aof-hq
Aker Offshore Wind Floating Windmill

Mainstream Renewable Power

Mainstream, med en global portefølje på mer en 29 GW, er en ledende rendyrket fornybar energiselskap med tilstedeværelse i Europa, Nord og Sør Amerika, og Asia. Med over 700 ansatte på fem kontinenter, har Mainstream innhentet kapital til mer en EUR 3 milliarder i prosjektfinansiering. I mai 2021 kjøpte Aker Horizons en majoritetsandel i Mainstream, og i april 2022 sluttet Japan-baserte Mitsui & Co., Ltd. seg til Aker Horizons som en langsiktig strategisk investor. I tillegg til å bringe frem vind- og solprosjekter på land i industriell skala over hele verden, fremmer vi havvindprosjekter i gigawattskala i Vietnam, Sør-Korea, Japan, Norge, Irland, Storbritannia og Sverige. Selskapets vekst ambisjoner i havvind akselererte i 2022 med integrasjonen av Aker Offshore Wind, som kombinerer utviklings- og industrialiseringsevner i verdensklasse gjennom selskaper i Aker-konsernet med Mainstreams sterke utviklings- og gjennomføringsevne. I tillegg til vår ambisjon i det flytende vindmarkedet, har selskapet fortrinnsrett til bankbar flytende fundamentteknologi gjennom eierskap i Principle Power. Mainstream utvikler for tiden en nettokapasitet på 1,3 GW flytende havvind i Skottland og Sør-Korea og 1,23 GW med bunnfast havvind i Vietnam.

Sammen utformer selskapene i Akergruppen et av Norges største og viktigste industrielle kunnskapssentre. Vi har lang erfaring innen levering av kompleks teknologi innen offshoreingeniørfaget, både fra utvikler- og leverandørsiden. I løpet av vår 180-år lange historie har vi skapt arbeidsplasser og verdikjeder i offshoreindustrien i norske kystsamfunn. Med sin lange erfaring og internasjonale tilstedeværelse står Mainstream parat til å overføre den norske leverandørindustrien til det internasjonale havvindmarkedet.

FOR MER INFORMASJON

Moray-East-project-Credits-03
WFA-Credits-EDPR-2-scaled

Ocean Winds

Ocean Winds er et internasjonalt selskap innen havvindenergi. Selskapet ble dannet som et 50-50 fellesforetak eid av den ledende aktøren innen fornybar energi EDP Renewables i Spania og Portugal, og verdens største forsyningsselskap ENGIE i Frankrike. Med utgangspunkt i vår overbevisning om at havvindenergi er en nøkkelkomponent i det globale energiskiftet utvikler, finansierer, bygger og driver vi havvindsparkprosjekter over hele verden.  

Da EDP og ENGIE slo sammen havvindsressursene og prosjektporteføljene sine for å danne Ocean Winds i 2019 endte selskapet opp med totalt 1.5 GW under konstruksjon og 4.0 GW under utvikling. Porteføljen har vokst raskt, og Ocean Winds er på god vei til å nå 2025-målet om å ha 5 til 7 GW av prosjekter i operasjons- eller konstruksjonsstadier, og 5 til 10 GW i et avansert utviklingsstadium.

I 2022 har Ocean Winds en bruttokapasitet på 14.5 GW innen havvindsprosjekter som enten er pågående, i en kontraktsfase eller som har fått rettigheter til nettforbindelse.

Ocean Winds, som har hovedkontor i Madrid, finnes foreløpig i åtte land, der målgruppene hovedsakelig er markeder i Europa, USA og utvalgte deler av Asia.

FOR MER INFORMASJON

windmills-clouds
windmill-yellow-jacket

Statkraft

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi.Det er et globalt selskap med aktivitet i 19 land innen fornybar energiproduksjon og markedsoperasjoner.

Statkraft har en omfattende kompetanse innen utvikling og drift av vindkraft på land, samt erfaring fra viktige havvindsprosjekter i Storbritannia og Irland.

Statkraft er ledende på analyse, og vi har bred erfaring i å administrere og optimalisere fornybare energianlegg og ressurser over hele verden.

FOR MER INFORMASJON

Utsira Nord er en av områdene med best vindforhold i Europa, noe som naturligvis ligger i kjernen av energiproduksjon fra havvind.

– Sebastian Bringsværd, talsmann for Utsira Nord Konsortium og Norgessjef, Aker Offshore Wind