Utsira Offshore Wind

Frakt_vindmølle_flytende

LEVERANDØRER

Vindmølle_flytende2

Utviklingen av Utsira Nord har potensialet til å bli et springbrett for en ny industriell æra, og leverandører i hele prosjektets livssyklus vil være uvurderlige for å gjøre Norge verdensledende innen flytende havvind. 

Vår visjon er en utvikling av et suksessfullt og kostnadseffektivt flytende havvindprosjekt i Norge, der den norske forsyningskjeden kan bli med gjennom hele prosjektets livssyklus.


Vår visjon for forsyningskjeden

Som et konsortium ønsker vi å bidra til en utvikling av en havvindindustri i Norge. Spørsmålet er ikke hva vil erstatte olje og gass i Norge med, men hvordan vi på best mulig måte kan benytte kompetansen vi allerede har for å få fart på dette skiftet.

Å skaffe den norske forsyningskjeden flere globale muligheter står også høyt på prioriteringslisten. Konsortiumets samlede erfaring innen utvikling av førsteklasses løsninger for eksportmarkedet er tungtveiende, og vi har i tillegg førstehåndserfaring med å tilpasse våre egne norske verft og arbeidsplasser. Gjennom å samarbeide med forsyningskjeden vil vi slik sørge for at Utsira Nord ikke er et enkeltstående prosjekt, men heller utgangspunktet for nye industrimuligheter. Mulighetene innen havvind strekker seg fra eksport av komponenter til utvikling av alt fra programvare til vedlikeholds-løsninger.

Windmill and wessel

Hvordan kan forsyningskjeden involveres?

Vi trenger en bærekraftig og kostnadseffektiv forsyningskjede. Er du klar for å utnytte alle mulighetene innen digitalisering, automatisering, skalering og masseproduksjon for å lede an i det grønne skiftet? Er du klar for å tenke utenfor boksen? Bærekraft regnes allerede som et konkurransefortrinn, og det er ingen grunn til at det skal snu fremover.

Vi ønsker å oppmuntre eksisterende industrier til å utvikle bærekraftige forsyningskjeder for havvind. Det finnes et behov for å adressere hele verdikjeden innen leveranser til havvindparker, og da må vi se på verdikjedene i alle fasene: prosjektutvikling, konstruksjon og driftsfasen. Dette dekker alle aktivitetene fra tjenester til produkter, fra nivå en og nedover.

Vi vet at det kan ta tid å gå inn på nye forretningsområder, derfor er det desto viktigere at vi begynner med tidlig. Finn ut hvor du står, og hvor du skal i forsyningskjeden. Utforsk og vurder mulighetene dine og finn nye partnere for å gjøre deg selv mer verdifull og attraktiv på markedet.

Achilles Leverandørportal

Vi ønsker at våre leverandører skal registrere seg hos Achilles Green Energy. Dette er et initiativ ledet av Achilles, som fremmer vekst av fornybar energi gjennom å kvalitetssikre leverandørkjeder. The Green Energy Community kommer til å brukes både for land- og havvind, solenergi, bølgeenergi, hydroenergi og andre selskaper innen fornybar energi, og vil drive skiftet mot en renere og grønnere global energiforsyningskjede.

Les mer om Achilles Leverandørportal

Andre kilder

Finn ut hvordan Eksportfinansiering Norge (Eksfin Norge) kan bistå når du skal inn i vindindustrien og vokse internasjonalt.
Produkter og tjenester | Eksportfinansiering Norge

Finn ut hvordan du kan styrke kompetansen din innen havvind gjennom Norsk Industris kompetanseprogrammer.
Kompetanse