Utsira Offshore Wind

Utsira Nord hus

NORSKE MULIGHETER

Utsira Nord Industri

PRODUKSJON AV NY GRØNN ENERGI FOR NORGE

Norge er nødt til å øke sin kapasitet for fornybar energi hvis vi skal kunne møte den økte etterspørselen etter elektrisitet, oppnå energisikkerhet og møte klimaforpliktelsene våre.

Kystfarvannet i Norge har kanskje Europas beste  vindressurser, der hovedandelen befinner seg i vann som er for dypt for konvensjonelle bunnfaste løsninger. Samtidig står Norge, med sin historie innen maritim- og offshorekompetanse, sterkt i møte med kravene til havvind-industrien. I Norge forventes en økning fra 0 GW i dag til det uttalte målet om 30 GW i 2040.

Fleksibiliteten til flytende vind gjør det mulig å plassere vindparkene langt ute i havet og i områder med konsekvent sterk vind. Opp mot 80 prosent av verdens vindressurser ligger på over 60 meters havdybde. Vinden på Utsira Nord er blant Europas sterkeste og mest stabile, og utviklingen av 1.5 GW med flytende havvind på Utsira Nord vil for alvor sette fart på det grønne skiftet og gi norske husholdninger og industri ny grønn energi.

Windmill and wessel

DET GRØNNE SKIFTET

Utsira Nord er Norges første lisensområde for flytende vind, og har potensialet til å bli et springbrett til en ny industriell æra. Norske bedrifter er verdensledende innen offshoreinstalleringer, samt digitale og bærekraftige løsninger, og en snarlig utvikling av flytende havvind på Utsira Nord kan flytte Norge helt i teten av det raskt voksende internasjonale markedet.

Ikke bare vil Utsira Nord produsere grønn energi, prosjektet vil også kunne skape utallige nye, grønne jobber og eksportmuligheter på tvers av den omfattende verdikjeden for slike prosjekter.

​I løpet av sin 180-år lange historie har Akergruppen skapt titusenvis av norske arbeidsplasser, som har tilpasset seg i takt med enorme markedsomveltninger og teknologiske innovasjoner. Statkraft har produsert grønn energi til norske husholdninger og industri i mer enn 125 år, og er i dag Europas største leverandør innen fornybar energi. Ocean Winds er fellesforetaket til de globale gigantene innen fornybar energi, EDP Renewables og ENGIE. Foretaket finnes i syv land med bunnfaste og flytende havvindprosjekter i alle faser, fra de under utvikling til de somm er i full drift. Alle de tre selskapene har betydelig erfaring når det gjelder å involvere seg i og skape muligheter for leverandørene i hele verdikjeden.

Denne kombinasjonen av ekspertise danner grunnlaget for et ideelt partnerskap for utviklingen av flytende havvindparker i norske havområder. I tillegg både eier og opererer Aker Offshore Wind og Ocean Winds ledende og velprøvd teknologi. På Utsira Nord står vi klare til å videreutvikle, oppskalere og industrialisere flytende havvind slik at det blir en konkurransedyktig kilde til grønn energi.

Sammen med våre leverandører kan vi tilby unik offshorekompetanse for å løse tilsynelatende umulige utfordringer offshore, i kombinasjon med digitalisering og bærekraftige løsninger. Vi kan gjøre Norge til en spydspiss innen det som er i ferd med å bli et raskt voksende internasjonalt marked.

Vindmølle_flytende2

INNOVASJON OG TEKNOLOGI

Ocean Winds og Aker Offshore Wind er to av majoritetseierne i Principle Power, som utvikler halvt nedsenkbare flyterigger, WindFloat™, som er verdens mest velprøvde teknologi for flytende havvind. Ocean Winds holder for tiden på med å implementere denne teknologien i Portugal med WindFloat Atlantic vindparken, og skal snart sette i gang konstruksjonen av Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL) Project i Frankrike. Dette prosjektet signerte en endelig investeringsbeslutning i 2022.

Windfloat™ er et halvt nedsenkbart stålfundament bygd opp av tre flytende stålstrukturer som er festet til hverandre i en trekant. Kabler forankrer stålfundament til havbunnen, noe som muliggjør utvikling av havvind på over 100 meters dybde. Disse har fordelen av å kunne installeres av en standard taubåt, fremfor å kreve et større og mer spesialisert installasjonsfartøy.

Etter at WindFloat 1 (2MW) ble iverksatt for ti år siden, og WindFloat Atlantic (25MW) for to år siden, befinner Principle Powers flyteteknologi seg nå i en tredje generasjon. I Ocean Winds EFGL prosjekt, bidrar tredjegenerasjonsdesignet av flyteriggene med betydelige forbedringer og innovative løsninger. Med såpass lang drifts erfaring er Windfloat™ nå verdens mest avanserte flyteteknologi, og den er klar for et  fullskala kommersielt prosjekt. 

Ocean Winds og Aker Offshore Wind planlegger også å bruke denne teknologien for sitt 1.2 GW flytende havvindprosjekt, KF Wind, i Ulsan i Sør-Korea. På veien mot å realisere verdens første storskala kommersielle flytende havvindprosjekt, mottok KF Wind nylig to såkalte Electric Business Licenses og jobber for å kunne nå regnskapsavslutning i 2024.