Utsira Offshore Wind

Samarbeidspartnerne

Samarbeidspartnerne besøkte Utsira Nord

Prosjektledelsen fra Aker Offshore Wind, Ocean Winds og Statkraft hadde gleden av å besøke Utsira øya og representanter for Utsira kommune den 7. juni. Intensjonen med turen var å lytte: å forstå behovene til Utsiras lokalbefolkning, og fortsette dialogen om den forestående flytende havvindparken med de lokale myndighetene på øya. Det var en unik mulighet […]

Frakt av Vindmill_OW

Les vårt høringssvar om prosjektområder

Partnerskapet sendte inn høringssvaret til norske myndigheter den 29. april 2022. Høringssvaret dekker partnerskapets syn på oppdelingen av prosjektet på Utsira Nord.Lær mer om høringssvaret her Les vårt høringssvar her

Aker Offshore Wind vindmøller

Aker Road Show

Aker Offshore Wind arrangerer roadshow for mulige norske leverandører på vegne av to sterke konsortier med ambisjoner om å realisere både bunnfast- og flytende havvindparker i Norge.

Utsira Nord vindkraft

Aker Offshore Wind, Ocean Winds og Statkraft går inn i samarbeid for å utvikle flytende havvind i Nordsjøen

Aker Offshore Wind, Ocean Winds, and Statkraft har signert en samarbeidsavtale for å utvikle, bygge og operere havvind, med tilhørende infrastruktur, for lisensområdet Utsira Nord i Norge. Partnerne vil søke norske myndigheter om å utvikle en kommersiell fullskala flytende havvindpark i lisensområdet Utsira Nord i Nordsjøen. Kombinasjonen av Akergruppens 50 års samlede erfaring innen offshoreutvikling […]