Utsira Offshore Wind

Big waves at open sea. Summer monsoon in Indian Ocean

BÆREKRAFT

Bærekraft_dykker
Ocean Winds har utviklet et innovativt og miljøvennlig system for å fremskynde den naturlige rev-effekten, og prøver å bruke flytende havvindparker for å styrke det lokale biologiske mangfoldet i EFGL-prosjektet.

Vi har troen på at Norge kan utvikle verdens mest bærekraftige havvindsindustri ved å kombinere flere tiår med haverfaring og nye klimainnovasjoner. Ved å bygge en industri som kutter utslipp, bevarer det biologiske mangfoldet og skaper arbeidsplasser, kan bærekraft og klimainnovasjoner være et konkurransefortrinn for den norske vinindustrien både hjemme og i utlandet.


Med vår langsiktige visjon om nullutslipp, null avfall og løsninger med positiv påvirkning på planeten er målet vårt å drive frem en slik utvikling innen flytende havvind. Konsortiumet vil bruke Utsira Nord som testsenter for bærekraftige løsninger. Vi har en 360-graders visjon for prosjektet som inkluderer dialog, beskyttelse av biologisk mangfold og sosiale forpliktelser, og vi mener at bærekraft bør være et kriterium for å motta et lisensområde for vindkraft på Utsira Nord. For oss er ikke bærekraft kun en sosial bonus, men en del av vårt DNA og et fundamentalt prinsipp for måten vi driver forretningen vår på.

SAMEKSISTENS
Vi arbeider proaktivt med å finne løsninger for en god sameksistens mellom havvind og andre marine industrier og aktører. Mainstream støtter og deltar aktivt i flere pågående forskningsprosjekter innen interessentdialog og sameksistens i Norge, deriblant ett i regi av Senter for hav og Arktis ved Universitetet i Tromsø, for å utforske muligheter for hvordan fiskerier, fiskefarmer, andre energileverandører og miljøorganisasjoner kan samarbeide for å sikre bærekraftig utnyttelse av og utvikling i havet.


RESIRKULERING
Resirkulering og gjenbruk vil være to viktige komponenter i havvindprosjekter. I samarbeid med University of Strathclyde, Composite UK og andre partnere er Mainstream den ledende kommersielle partneren for utvikling av en metode for å resirkulere vindturbinblader. Målet er å sikre en mer bærekraftig fremtid for den globale vinindustrien og i komposittproduksjonen som helhet.

Miljøfordelene fra dette prosjektet må ikke undervurderes da avfall fra vindturbinblader ene og alene forventes å stå for rundt 2 millioner tonn globalt innen 2050. I november 2021 mottok prosjektet et stipend på £1.3 millioner kr fra den britiske regjeringen. Mainstream har på sin side bidratt med mer enn £500 000.


BIOLOGISK MANGFOLD

Mainstream og Ocean Winds er forpliktet til bærekraftsprinsippene som UN Global Compact har lagt frem, og disse presenterer et rammeverk for hvordan havområder og -ressurser kan brukes på en bærekraftig måte. Gjennom sine retningslinjer og fokus på sosial investering er et av Ocean Winds mål å beskytte naturarven og det biologiske mangfoldet i havet. Initiativer som bidrar til å nå dette målet er en rød tråd i samtlige av prosjektene deres.

For eksempel er Ocean Winds Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL) Project i Frankrike første av sitt slag innen miljøplattformer. Ecocean’s Biohuts® som skaper et kunstig fiskehabitat har blitt installert på en av de tre WindFloat enhetene, og dette skal fremme biologisk mangfold blant artene i og rundt prosjektet.