Utsira Offshore Wind

Utsira Nord blomstereng

NYHETER

Read our consultation response on project areas

Utsira Nord hus

Satser videre på Utsira Nord

I påvente av ESA, Eftas overvåkningsorgan sin behandling av statsstøtte til flytende havvind har Olje- og energidepartementet utsatt søknadsfristen for Utsira Nord til 2025. Vi ønsker å bekrefte at vårt konsortium fortsatt har ambisjoner om å delta og bli tildelt et område i den kommende kvalitative anbudskonkurransen. Vi vil samtidig takke alle våre samarbeidspartnere og […]

AKSO UN

Mainstream Renewable Power, Ocean Winds and Statkraft sign collaboration MoU with Aker Solutions for floating wind at Utsira Nord in Norway

Mainstream Renewable Power (“Mainstream”), an Aker Horizons company, Ocean Winds and Statkraft have signed a memorandum of understanding (MoU) with Aker Solutions, in Norway to collaborate on offshore wind at Utsira Nord. Mainstream, Ocean Winds and Statkraft are in a consortium to pursue an application to develop floating wind power at the Utsira Nord license […]

shutterstock_138851861

MAINSTREAM AND AKER OFFSHORE WIND COMBINE TO CREATE GLOBAL FRONTRUNNER IN OFFSHORE WIND

The shareholders of Mainstream Renewable Power (“Mainstream”) and Aker Offshore Wind have entered an agreement to combine the two companies to create a stronger renewable company with a 27 GW portfolio across solar, onshore wind and bottom-fixed and floating offshore wind projects. Aker Horizons entered into an agreement with Aker Mainstream Renewables, a holding company […]

Samarbeidspartnerne

Samarbeidspartnerne besøkte Utsira Nord

Prosjektledelsen fra Aker Offshore Wind, Ocean Winds og Statkraft hadde gleden av å besøke Utsira øya og representanter for Utsira kommune den 7. juni. Intensjonen med turen var å lytte: å forstå behovene til Utsiras lokalbefolkning, og fortsette dialogen om den forestående flytende havvindparken med de lokale myndighetene på øya. Det var en unik mulighet […]

Frakt av Vindmill_OW

Les vårt høringssvar om prosjektområder

Partnerskapet sendte inn høringssvaret til norske myndigheter den 29. april 2022. Høringssvaret dekker partnerskapets syn på oppdelingen av prosjektet på Utsira Nord.Lær mer om høringssvaret her Les vårt høringssvar her

Aker Offshore Wind vindmøller

Aker Road Show

Aker Offshore Wind arrangerer roadshow for mulige norske leverandører på vegne av to sterke konsortier med ambisjoner om å realisere både bunnfast- og flytende havvindparker i Norge.

Utsira Nord vindkraft

Aker Offshore Wind, Ocean Winds og Statkraft går inn i samarbeid for å utvikle flytende havvind i Nordsjøen

Aker Offshore Wind, Ocean Winds, and Statkraft har signert en samarbeidsavtale for å utvikle, bygge og operere havvind, med tilhørende infrastruktur, for lisensområdet Utsira Nord i Norge. Partnerne vil søke norske myndigheter om å utvikle en kommersiell fullskala flytende havvindpark i lisensområdet Utsira Nord i Nordsjøen. Kombinasjonen av Akergruppens 50 års samlede erfaring innen offshoreutvikling […]