Utsira Offshore Wind

Utsira Nord hus
<< Tilbake til nyheter

Satser videre på Utsira Nord

I påvente av ESA, Eftas overvåkningsorgan sin behandling av statsstøtte til flytende havvind har Olje- og energidepartementet utsatt søknadsfristen for Utsira Nord til 2025. Vi ønsker å bekrefte at vårt konsortium fortsatt har ambisjoner om å delta og bli tildelt et område i den kommende kvalitative anbudskonkurransen.

Vi vil samtidig takke alle våre samarbeidspartnere og mulige leverandører for all innsats som så langt er lagt ned i Utsira Nord-prosjektet og vårt konsortium. Vår interesse er fortsatt å utvikle havvindindustrien i Norge. Dialogen med våre samarbeidspartnere og mulige leverandører har gitt viktige bidrag til økt kunnskap og kompetanse for å utvikle prosjektet.

Vi anerkjenner at våre leverandører er hjørnesteinen i alle aspekter av et prosjekt og håper å kunne fortsette samarbeidet om Utsira Nord-prosjektet også i neste fase